Res-outswitching and standby powerloss

Hoe zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan

Zeker sinds het in 2013 verschenen IPCC rapport AR5, waarin gesteld wordt dat climate change met 95% zekerheid veroorzaakt wordt door menselijk gedrag is elektriciteitsgebruik een issue. Het afnemen van ‘groene stroom’ nu, is geen alternatief, daar er dan niets ‘bespaard’ wordt. Het elimineren van reststroom (standbypower of sluipstroom) kan hier een bijdrage leveren. Met reststroom wordt bedoeld niet-effectief benutte elektriciteit door netvoedingen, laders en dergelijke in off-modus of standby.

Om hoeveelheid sluipstroom gaat het

Schattingen aangaande standbypower in woningen en de bebouwde omgeving lopen uiteen van zo ongeveer 45 Watt tot meer dan 100 Watt per uur. In Nederland is door TU Delft standbypowerverlies op tussen 50 à 100Wh berekend. Het Eureco onderzoek (2002) berekent voor een viertal Europese landen (Denemarken, Portugal, Italië en Griekenland) standbyverliezen tussen 46 en 60Wh. In een review artikel (Standby, where are we now?; Meier: 2005) wordt reststroom in Europa geschat op 50 tot 70Wh, en wereldwijd tussen 60 en 110Wh; ten minste 10% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. 

Een voorbeeld

Het nalopen van alle stopcontacten in een woning zal zelden of nooit door een bewoner worden gedaan (slechts wanneer deze met vakantie gaat bijvoorbeeld). Daar diezelfde bewoner slechts een beperkte tijd gebruik maakt van zijn woning is aanpakken bij de bron (meterkast / aardlekschakelaars) het meest praktisch en succesvol.

Uitgaande van ongeveer 50W reststroom ontstaat het volgende beeld: 50 x 24 x 365 = 438kWh, 12,5% van het gemiddelde verbruik van een Nederlands gezin (3500kWh per jaar). Wanneer een bewoner, werkend en 10 uur per werkdag ‘niet thuis’, bij het verlaten van de woning alle elektriciteit zou kunnen afsluiten is daarmee per week (1/168 * 5 dagen * 10 uur) 30% effectief gereduceerd. Zou dat ook nog s’nachts (7 * 8 uur) gedaan worden, resulteert (1/168 * (50 + 56 uur)) tot wel 63%! In kWh wordt dat 30% x 438 = 131kWh of zelfs 276kWh (63% x 438). Vrije tijd buitenshuis doorgebracht maakt eveneens gebruik maken van res-outswitching mogelijk. Bij 14 uur bijv. 8% (infographic). Zo resteert nog slechts 29% van de tijd dat een bewoner/eigenaar effectief gebruik zal willen maken van alle elektrische apparaten en voorzieningen in huis. 

Daarmee kan jaarlijks niet alleen een aanzienlijk bedrag bespaard worden, maar ook gaat de CO₂ uitstoot per huishouden omlaag, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de 20/20/20 doelstellingen. Bedenkt dat per kWh reductie een vermindering in uitstoot CO₂ wordt bereikt van 0,57kg. (Berekening van de CO-emissies; Harmelink, Bosselaar, Gerdes, Segers, Verdonk: 2012).