Eind 2016 verscheen het volgende nieuwsbericht: Energiebesparing door huishoudens met een slimme meter blijft achter bij de verwachtingen. Terwijl er werd gerekend op een besparing van 3,5 procent, blijft deze steken op minder dan 1 procent. 'Uit onderzoek blijkt dat een interface die het energieverbruik – zoals de slimme meter dat registreert en doorgeeft – direct, permanent, duidelijk, aansprekend en interactief terugkoppelt naar de consument het meeste effect heeft op energiebesparing': Vringer, Dassen (2016) De slimme meter uitgelezen energie(k), PBL. Hiermee wordt verwezen naar resultaten zoals gerealiseerd in het VK waar, naast de uitrol van een slimme meter elk huishouden voorzien wordt van een display. Duidelijk is dat de que to action - een fysieke switch,waarmee effectief alle reststroom die op dat moment niet nodig is kan worden uitgeschakeld, nog steeds ontbreekt. Res-outswitching voorziet in die mogelijkheid.

De Nederlandse overheid heeft hiertoe besloten om Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA’s) een gelijk speelveld te bieden en innovatie te stimuleren.